SP6023

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Izolatorët e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SP6023

EAN: 5902129012269

Brand new AS-PL Starter motor insulator for solenoid cover

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar
W. [ mm ] 84.00
L. [ mm ] 74.00
T.1 [ mm ] 3.00

Numri i referimit (13)

Përdorimët
AS-PL
DENSO