SRS0009

Komplete riparimesh të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të makinës së rrymës së vazhduar | Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar | Dado për makinat e rrymës së vazhduar | Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar

AS index: SRS0009

EAN: 5901259438147

Brand new AS-PL Starter motor repair kit

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Komplete riparimesh të makinës së rrymës së vazhduar
Terminal 30. M10
Terminal 31. M10 insulated

Numri i referimit (2)