SRS0026

Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS0026

EAN: 5901259492705

Brand new AS-PL Starter motor s.r.e. bracket cap

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Kapakët e pasëm të vegjël të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 21.30
O.D.1 [ mm ] 27.20
H.1 [ mm ] 15.20

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH