SRS0039

Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS0039

EAN: 5901259493665

Brand new AS-PL Starter motor gasket

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar
W.1 [ mm ] 80.00
L.1 [ mm ] 72.00
T.1 [ mm ] 4.50

Numri i referimit (2)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD