SRS0067

Rondele të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS0067

EAN: 5901259499179

Brand new AS-PL Starter motor washer for C.E. cover

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Rondele të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 20.50
O.D.1 [ mm ] 27.00
H.1 [ mm ] 1.00

Numri i referimit (5)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD
MAGNETI MARELLI