SRS0077

Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS0077

EAN: 5902129000457

Brand new AS-PL Starter motor washer for C.E. cover

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 20.15
O.D.1 [ mm ] 25.80
H.1 [ mm ] 2.00

Lista alternative (2)

Numri i referimit (4)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD
MAGNETI MARELLI