SRS0134

Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS0134

EAN: 5902129033493

Brand new AS-PL Starter motor gasket

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 11.40
T.1 [ mm ] 0.80

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
VALEO