SRS0164S

Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS0164S

EAN: 5902129072010

Brand new AS-PL Starter motor Terminal switch

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar
W.1 [ mm ] 20.00
L.1 [ mm ] 100.20

Numri i referimit (7)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH