SRS1018(BULK)

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar | Fermot e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS1018(BULK)

EAN: 5902129001515

Brand new AS-PL Alternator Seeger ring

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Delco

Product status: Active

Product features:

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 8.90
O.D.1 [ mm ] 10.95
T.1 [ mm ] 0.70

Lista alternative (2)

Numri i referimit (4)

Përdorimët
AS-PL
DELCO