SRS1030

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS1030

EAN: 5902129022435

Brand new AS-PL Starter motor D.E. small cap

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Delco

Product status: Active

Product features:

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 13.30
O.D.2 [ mm ] 9.00
H.1 [ mm ] 8.30

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
DELCO
HYUNDAI / KIA
OPEL
VALEO