SRS4017S

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS4017S

Brand new AS-PL Starter motor rubber drain

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Magneti Marelli

Product status: Active

Product features:

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 6.60
O.D.2 [ mm ] 11.30
L.1 [ mm ] 19.80

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
MAGNETI MARELLI