SRS5002

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS5002

EAN: 5901259493016

Brand new AS-PL Starter motor rubber drain

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product status: Active

Product features:

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 5.40
O.D.1 [ mm ] 15.00
O.D.2 [ mm ] 11.00
H.1 [ mm ] 10.00

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI