SRS5071S

Vidha e përforcueseve të pështjellës së makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS5071S

EAN: 5902129088295

Brand new AS-PL Starter motor screw for field coil

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product status: Active

Product features:

Vidha e përforcueseve të pështjellës së makinës së rrymës së vazhduar
L.1 [ mm ] 12.00
d. [ mm ] M8x1.25
b.1 [ mm ] 5.90

Lista alternative (2)

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
DENSO
HYUNDAI / KIA
MITSUBISHI
VALEO