SRS6021

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS6021

EAN: 5902129019428

Brand new AS-PL Starter motor rubber drain

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 9.50
O.D.2 [ mm ] 9.00
L.1 [ mm ] 30.00

Numri i referimit (22)

Përdorimët
AS-PL
DENSO
MANDO
TOYOTA