SRS6025

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar | Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS6025

EAN: 5902129024156

Brand new AS-PL Starter motor Terminal switch

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar
O.D. [ mm ] 12.30
O.D. 1 [ mm ] 17.50
L. [ mm ] 29.00
Thread [ mm ] M5x0.8

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL