SRS6046S

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar | Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS6046S

EAN: 5902129051633

Brand new AS-PL Starter motor terminal switch

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar
H.2 [ mm ] 37.00
W.1 [ mm ] 20.00
L.1 [ mm ] 39.80

Numri i referimit (2)

Përdorimët
AS-PL
DENSO