SRS6057S

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS6057S

EAN: 5902129077183

Brand new AS-PL Starter motor roller for planet gear

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i jashtëm [ mm ] 3.70
L. [ mm ] 7.00

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
DENSO