SRS6065S

Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS6065S

EAN: 5902129079149

Brand new AS-PL Starter motor terminal switch

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Kalueset e morseterisë së makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 13.00
L.1 [ mm ] 31.10

Numri i referimit (6)

Përdorimët
AS-PL
DENSO