SRS6069S

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SRS6069S

EAN: 5902129080589

Brand new AS-PL starter motor Roller for planet gear

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i jashtëm [ mm ] 6.00
L. [ mm ] 9.50

Numri i referimit (17)

Përdorimët
AS-PL
DENSO
FORD
HITACHI
MANDO
TOYOTA