UD41312SP

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD41312SP

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i brendshëm [ mm ] 34.00
Diametri i jashtëm [ mm ] 38.90
T.1 [ mm ] 1.55

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH