UD41971ARS

Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD41971ARS

Product type: Brand new

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 15.70
O.D.1 [ mm ] 41.70
W.1 [ mm ] 10.40

Numri i referimit (0)

Përdorimët
VALEO