UD42125ARS

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD42125ARS

Product type: Brand new

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 63.50
H.1 [ mm ] 0.40

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
DENSO