UD42864SRS

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD42864SRS

Product type: Brand new

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 6.20
O.D.1 [ mm ] 10.80
H.1 [ mm ] 0.60

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
PRESTOLITE
VALEO