UD42967SP

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD42967SP

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i brendshëm [ mm ] 51.60
I.D.2 [ mm ] 43.50
Diametri i jashtëm [ mm ] 71.60
O.D.2 [ mm ] 62.10
L. [ mm ] 71.70
T.1 [ mm ] 2.70

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
DENSO
TOYOTA