UD43044SRS

Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD43044SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 9.00
O.D.1 [ mm ] 17.00
H.1 [ mm ] 8.00

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
LUCAS