UD43080SRS

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD43080SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 6.50
I.D.2 [ mm ] 5.50
O.D.1 [ mm ] 28.50
H.1 [ mm ] 1.50
L.1 [ mm ] 38.00

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL