UD43420SRS

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar | Fermot e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD43420SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 14.90
O.D.1 [ mm ] 16.90
T.1 [ mm ] 1.00

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
DENSO