UD43640SP

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD43640SP

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i brendshëm [ mm ] 17.60
Diametri i jashtëm [ mm ] 20.50
T.1 [ mm ] 1.60

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL