UD44500ARS

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar | Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD44500ARS

Product type: Brand new

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 19.50
O.D.1 [ mm ] 22.00
H.1 [ mm ] 5.40

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
FORD
MANDO
MITSUBISHI