UD44500ARS

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar | Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD44500ARS

Prodhues: AS-PL

Replacement for:

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
O.D [ mm ] 22.00
I.D [ mm ] 19.50
T. [ mm ] 5.40

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
MANDO
MITSUBISHI