UD44846ARS

Vidhat e pompës së makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD44846ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Vidhat e pompës së makinës të rrymës së alternuar
L.1 [ mm ] 32.40
d. [ mm ] M10x1.5
b.1 [ mm ] 15.50

Lista alternative (1)

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
HITACHI
POONGSUNG