UD44920ARS

Dadot e makinës së rrymës së alternuar | Dadot e kompleteve përforcues + rregullator

AS index: UD44920ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Dadot e makinës së rrymës së alternuar
d. [ mm ] M5x0.8
m.1 [ mm ] 4.00
dc. [ mm ] 8.90

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
ISKRA / LETRIKA
VALEO