UD44922ARS

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar | Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD44922ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 18.20
O.D.1 [ mm ] 19.80
H.1 [ mm ] 26.00
W.1 [ mm ] 17.70
L.1 [ mm ] 23.00

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
FORD
VALEO