UD44992ARS

Vidhat e pompës së makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD44992ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Vidhat e pompës së makinës të rrymës së alternuar
L.1 [ mm ] 14.50
d. [ mm ] M12x1.5
b.1 [ mm ] 6.10

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
MANDO