UD45019ARS

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar | Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD45019ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 18.60
H.1 [ mm ] 26.10
W.1 [ mm ] 20.10
L.1 [ mm ] 22.60

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
VALEO