UD45700ARS

Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD45700ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar
O.D.1 [ mm ] 12.00
H.1 [ mm ] 3.00
W.1 [ mm ] 5.00

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
ELMOT