UD46061ARS

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar | Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: UD46061ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 26.20
W.1 [ mm ] 19.80
L.1 [ mm ] 22.80

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
VALEO