UD46399ARS

Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar

AS index: UD46399ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 10.50
O.D.1 [ mm ] 19.70
H.1 [ mm ] 2.30

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL