UD50474SRS

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: UD50474SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features:

Rondele e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 35.00
H.2 [ mm ] 0.50

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL