0120339514 BOSCH

Gjetur

BOSCH

Produkte
Kategori: Alternator Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 33, Madhësi A [ mm ] : 76.5, Madhësi B [ mm ] : 56, Pulley : AP
Kategori: Alternator Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 33, Madhësi A [ mm ] : 80.50, Madhësi B [ mm ] : 56.10, Pulley : AP
BOM - Bill of material
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.00, lartësi [ mm ] : 10.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.00, lartësi [ mm ] : 10.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.00, lartësi [ mm ] : 10.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.00, lartësi [ mm ] : 10.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.00, lartësi [ mm ] : 10.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.00, lartësi [ mm ] : 10.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 40.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28, lartësi [ mm ] : 12
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, lartësi [ mm ] : 12.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, lartësi [ mm ] : 8.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, lartësi [ mm ] : 8.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, lartësi [ mm ] : 8.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, lartësi [ mm ] : 8.00
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28, lartësi [ mm ] : 8
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm [ mm ] : 12.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, lartësi [ mm ] : 8.00
Kategori: Përforcues Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 31.70, Diametri i jashtëm [ mm ] : 91.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, B+ [ mm ] : 36.30, B+thread [ mm ] : M6x1.0
Kategori: Dioda + e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. [ A ] : 35, V. [ V ] : 330, mA : 0.1, Dim. [ mm ] : 12.77(1/2”)OD, Lead. [ mm ] : 1.4Dia×23L
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12
Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Kategori: Vidhat e kondensatorëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 11.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.50, b.1 [ mm ] : 7.90, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T20
Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 25.20
Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 25.20
Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 25.20
Kategori: Vidhat e rregullatorëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 15.40, d.2 [ mm ] : 4.15, k.11 [ mm ] : 3.50, m.1 : PZ2
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 6.00, I.D.2 [ mm ] : 12.40, O.D.1 [ mm ] : 16.60, O.D.2 [ mm ] : 8.80, H.1 [ mm ] : 11.50
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Kategori: Bllokada e kushinetave të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 32.00, W.1 [ mm ] : 48.00, L.1 [ mm ] : 58.00
Kategori: Vidha për makina të rrymës së alternuar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 21.10, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.80, b.1 [ mm ] : 17.80, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : PH2
Kategori: Vidha për makina të rrymës së alternuar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 21.10, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.80, b.1 [ mm ] : 17.80, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : PH2
Kategori: Vidha për makina të rrymës së alternuar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 21.10, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.80, b.1 [ mm ] : 17.80, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : PH2
Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 17.20, O.D.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 6.00
Kategori: Dadot e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M6x1.0, m.1 [ mm ] : 6.00, dc. [ mm ] : 13.20, s.1 [ mm ] : S10
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M16x1.5, m.1 [ mm ] : 8.00, s.1 [ mm ] : 24.00, Gwint : Prawy
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M16x1.5, m.1 [ mm ] : 8.00, s.1 [ mm ] : 24.00, Gwint : Prawy
Kategori: Dadot e pulexhave të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M16x1.5, m.1 [ mm ] : 8.00, s.1 [ mm ] : 24.00, Gwint : Prawy
Kategori: Rondelet e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 1.30
Kategori: Ventilatorët e makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 116.00, H.1 [ mm ] : 13.00, Fans [ szt ] : 11
Kategori: Prixhonieret e makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 93.30, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 38.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.60
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, lartësi [ mm ] : 17.60, Gjerësi [ mm ] : 8.00, Grubość. [ mm ] : 5.00, L.1 [ mm ] : 51.70
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for:
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Kategori: Placentë Replacement for: Bearing
Kategori: Rondelet e makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.50 , O.D.1 [ mm ] : 24.00 , H.1 [ mm ] : 3.60
Kategori: Gominat e makinës së rrymës të alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 27.00, O.D.1 [ mm ] : 31.50, T.1 [ mm ] : 2.00
Kategori: Vidhat e përforcuesit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
L.1 [ mm ] : 24.80 , d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 22.00
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
Tension [ V ] : 12
Kategori: Rondelet izoluese të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.00, O.D.1 [ mm ] : 15.50, H.1 [ mm ] : 1.90
Kategori: Bokollat e distancuara të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.60, O.D.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 6.00
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 72.80, O.D.2 [ mm ] : 72.80, Diametri i rrotës [ mm ] : 46.40, Gjerësi [ mm ] : 17.80, D.1 [ mm ] : 7.70, Numri i kanaleve [ qty ] : 1
Kategori: Izoluesit e përforcuesit të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.00, O.D.1 [ mm ] : 15.80, O.D. 2 [ mm ] : 6.90, H.1 [ mm ] : 13.70, H.2 [ mm ] : 3.10
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 33, Diametri i brendshëm [ mm ] : 73.70, Diametri i jashtëm [ mm ] : 107.80, O.D.3 [ mm ] : 94.50, H.1 [ mm ] : 45.50, H. 2 [ mm ] : 20.30, No. of leads [ qty ] : 3
Kategori: Rotor i makinave të rrzmës së alternuar Replacement for:
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 33, Diametri i jashtëm [ mm ] : 73.40, Shaft D. [ mm ] : 17.00, Shaft L. [ mm ] : 147.00, L.2 [ mm ] : 56.20, Thread [ mm ] : M16x1.5, Poles [ qty ] : 12, Bearing : No
Kategori: Të pasme Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 107.80, I.D.2 [ mm ] : 28.00, O.D.1 [ mm ] : 114.00, H.1 [ mm ] : 69.60
Kategori: Të përparme Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 107.70, I.D.2 [ mm ] : 40.00, O.D.1 [ mm ] : 111.80, H.1 [ mm ] : 64.50
Kategori: Rondelet e makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.50, O.D.1 [ mm ] : 14.00, H.1 [ mm ] : 1.50
Kategori: Rondelet izoluese të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.20, O.D.1 [ mm ] : 17.20, H.1 [ mm ] : 1.50